Nuttige informatie

Berekening van de aktekosten : Aktenkostenberekeningsmodule
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden.
Contacteer de notaris voor meer informatie.
Geo-VlaanderenGeo-Vlaanderen wil geografische beleidsinformatie aanbieden via het web. Via de ontwikkelde internetloketten kan u thematische en beleidsinformatie geografisch bevragen.

Bodemgebruikkaart : Met dit geoloket kan het bodembedekkingbestand en het bodemgebruiksbestand alsook het satellietbeeldmateriaal waarvan het is afgeleid gevisualiseerd en bevraagd worden.

Gewestplan: Dit geoloket laat toe de definitieve digitale versie van de gewestplannen te visualiseren en te bevragen.

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen : Dit geoloket toont de goedgekeurde gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor een deel of delen van het grondgebied van het Gewest zoals vastgelegd in het decreet van 18 mei 1999.

 BrochuresWat kan een notaris voor u doen ?

 Nuttige links